0
0

آزمون آنلاین فصل6 ریاضی نهم

تومان
آزمون آنلاین فصل6 ریاضی نهم
زمان: 00:25:00
10 سوال
139 شرکت کننده
تومان

این آزمون، دارای 10 سوال تستی از فصل6 کتاب ریاضی نهم می باشد.

با تهیه اشتراک آزمون های آنلاین ریاضی نهم، یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید.

نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود.

آزمون دارای نمره منفی می باشد.

سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند.

پاسخنامه تستی، در انتهای آزمون نمایش داده خواهد شد.

لیست آزمون ها

آزمون های آنلاین پایه نهم