0
0

آزمون آنلاین فصل7 ریاضی هشتم

تومان
آزمون آنلاین فصل7 ریاضی هشتم
زمان: 00:25:00
10 سوال
65 شرکت کننده
تومان

این آزمون، دارای 10 سوال تستی از فصل7 کتاب ریاضی هشتم می باشد.

با تهیه اشتراک آزمون های آنلاین ریاضی هشتم، یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید.

نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود.

آزمون دارای نمره منفی می باشد.

سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند.

پاسخنامه تستی، در انتهای آزمون نمایش داده خواهد شد.

لیست آزمون ها

آزمون های آنلاین پایه هشتم