آزمون فصل5 ریاضی هفتم

این آزمون، دارای 10 سوال تستی از فصل5 کتاب ریاضی هفتم می باشد.

با تهیه اشتراک آزمون های آنلاین ریاضی هفتم، یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید.

نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود.

آزمون دارای نمره منفی می باشد.

سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند.

پاسخنامه تستی، در انتهای آزمون نمایش داده خواهد شد.

لیست آزمون ها

آزمون های آنلاین پایه هفتم


مواد امتحانی

آزمون آنلاین ریاضی هفتم - فصل5

خرید اشتراک این آزمون