0
0

آزمون فصل3 ریاضی هفتم

تومان
آزمون فصل3 ریاضی هفتم
زمان: 00:15:00
10 سوال
2 شرکت کننده
تومان

این آزمون، دارای 10 سوال تستی از فصل3 کتاب ریاضی هفتم می باشد.

با تهیه اشتراک آزمون های آنلاین ریاضی هفتم، یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید.

نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود.

آزمون دارای نمره منفی می باشد.

سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند.

پاسخنامه تستی، در انتهای آزمون نمایش داده خواهد شد.

لیست آزمون ها

آزمون های آنلاین پایه هفتم