آزمون فصل1 ریاضی هفتم

این آزمون، دارای 10 سوال تستی از فصل 1 کتاب ریاضی هفتم می باشد.

با تهیه این آزمون، یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید.

نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود.

آزمون دارای نمره منفی می باشد.

سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند.

پاسخنامه، در انتهای آزمون نمایش داده خواهد شد.

لیست آزمون ها

لیست آزمون های پایه هفتم


مواد امتحانی

آزمون آنلاین ریاضی هفتم - فصل1

خرید اشتراک این آزمون