تست-ریاضی-نهم-فصل6

آزمون آنلاین فصل۶ ریاضی نهم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۶ کتاب ریاضی نهم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-نهم-فصل5

آزمون آنلاین فصل۵ ریاضی نهم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۵ کتاب ریاضی نهم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
yalda-online-exam-98-nohom

مسابقه ویژه یلدا – ریاضی نهم

هزینه این آزمون تماما به حساب کاربری شما بر خواهد گشت و میتوانید در خریدهای بعدی از آن استفاده نمایید این آزمون، دارای ۱۵ سوال تستی از فصلهای ۱و۲و۳ کتاب ریاضی نهم می باشد. هر کاربر، فقط یک بار حق شرکت در آزمون را دارد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در […]

قیمت:  3,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-نهم-فصل4

آزمون آنلاین فصل۴ ریاضی نهم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۴ کتاب ریاضی نهم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-نهم-فصل3

آزمون فصل۳ ریاضی نهم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۳ کتاب ریاضی نهم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-نهم-فصل2

آزمون فصل۲ ریاضی نهم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۲ کتاب ریاضی نهم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون