تست-ریاضی-هشتم---فصل7

آزمون آنلاین فصل۷ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۷ کتاب ریاضی هشتم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هشتم---فصل6

آزمون آنلاین فصل۶ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۶ کتاب ریاضی هشتم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هشتم---فصل5

آزمون آنلاین فصل۵ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۵ کتاب ریاضی هشتم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
yalda-online-exam-98-hashtom

مسابقه ویژه یلدا – ریاضی هشتم

هزینه این آزمون تماما به حساب کاربری شما بر خواهد گشت و میتوانید در خریدهای بعدی از آن استفاده نمایید این آزمون، دارای ۱۵ سوال تستی از فصلهای ۱و۲و۳ کتاب ریاضی هشتم می باشد. هر کاربر، فقط یک بار حق شرکت در آزمون را دارد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در […]

قیمت:  3,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هشتم---فصل4

آزمون آنلاین فصل۴ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۴ کتاب ریاضی هشتم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون

آزمون فصل۳ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۳ کتاب ریاضی هشتم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون