yalda-online-exam-98-haftom

مسابقه ویژه یلدا – ریاضی هفتم

هزینه این آزمون تماما به حساب کاربری شما بر خواهد گشت و میتوانید در خریدهای بعدی از آن استفاده نمایید. این آزمون، دارای ۱۵ سوال تستی از فصلهای ۱و۲و۳ کتاب ریاضی هفتم می باشد. هر کاربر، فقط یک بار حق شرکت در آزمون را دارد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در […]

قیمت:  3,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هفتم-فصل4

آزمون فصل۴ ریاضی هفتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۴ کتاب ریاضی هفتم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هفتم-فصل3

آزمون فصل۳ ریاضی هفتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۳ کتاب ریاضی هفتم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هفتم-فصل2

آزمون فصل۲ ریاضی هفتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۲ کتاب ریاضی هفتم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره […]

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون

آزمون فصل۱ ریاضی هفتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل ۱ کتاب ریاضی هفتم می باشد. با تهیه این آزمون، هفته ای یک مرتبه می توانید در این آزمون شرکت کنید. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون