تست-ریاضی-هشتم---فصل7

آزمون آنلاین فصل۷ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۷ کتاب ریاضی هشتم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هشتم---فصل6

آزمون آنلاین فصل۶ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۶ کتاب ریاضی هشتم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-نهم-فصل6

آزمون آنلاین فصل۶ ریاضی نهم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۶ کتاب ریاضی نهم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  رایگان

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-هشتم---فصل5

آزمون آنلاین فصل۵ ریاضی هشتم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۵ کتاب ریاضی هشتم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
تست-ریاضی-نهم-فصل5

آزمون آنلاین فصل۵ ریاضی نهم

این آزمون، دارای ۱۰ سوال تستی از فصل۵ کتاب ریاضی نهم می باشد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در سوابق آزمون های شما ذخیره می شود و همیشه در دسترس شما خواهند بود. آزمون دارای نمره منفی می باشد. سوالات به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب می شوند و ممکن […]

قیمت:  1,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون
yalda-online-exam-98-nohom

مسابقه ویژه یلدا – ریاضی نهم

هزینه این آزمون تماما به حساب کاربری شما بر خواهد گشت و میتوانید در خریدهای بعدی از آن استفاده نمایید این آزمون، دارای ۱۵ سوال تستی از فصلهای ۱و۲و۳ کتاب ریاضی نهم می باشد. هر کاربر، فقط یک بار حق شرکت در آزمون را دارد. نتایج، سوالات و نحوه پاسخگویی به سوالات هر آزمون در […]

قیمت:  3,500 تومان

وضعیت اشتراک: مشترک نشده‌اید

شرکت در این آزمون