رونمایی از اپلیکیشن اندروید «ریاضی گرام» - دوره های آموزش 0 تا 100 ریاضی هفتم - هشتم - نهم را با نصف قیمت خریداری کنید. دانلود
رونمایی از اپلیکیشن اندروید «ریاضی گرام» - دوره های آموزش 0 تا 100 ریاضی هفتم - هشتم - نهم را با نصف قیمت خریداری کنید. دانلود
0
0

سجاد خسروپور

سوابق تجربی: + کارشناس آموزش ریاضی+ کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی+ دبیر رسمی ریاضیات آموزش و پرورش+ مدرس دوره های ضمن خدمت معلمان برای کتاب های جدید التالیف+ سابقه تدریس در مراکز تربیت معلم + سابقه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان+ سابقه تدریس در مدارس شاهد+ مدرس دوره های جامع آموزش صفر تا صد ریاضی+ مشاوره تخصصی یادگیری ریاضی

  • بیوگرافی
  • دوره ها

سوابق تجربی:

+ کارشناس آموزش ریاضی
+ کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
+ دبیر رسمی ریاضیات آموزش و پرورش
+ مدرس دوره های ضمن خدمت معلمان برای کتاب های جدید التالیف
+ سابقه تدریس در مراکز تربیت معلم + سابقه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان
+ سابقه تدریس در مدارس شاهد
+ مدرس دوره های جامع آموزش صفر تا صد ریاضی
+ مشاوره تخصصی یادگیری ریاضی